Tetování je činnost, která porušuje integritu lidské kůže, proniká pod pokožku, způsobuje lehké krvácení a přímo do organizmu vpravuje cizorodé látky (barviva), které v určitých případech mohou způsobit i vážnější komplikace. Tetování lze provést pouze na absolutně zdravou pokožku bez jakýchkoliv chorobných příznaků. Je samozřejmé, že tetování nemohou podstoupit lidé, kteří trpí určitými nemocemi.
Těhotenství - pokud máme zájem o tetování v těhotenství, šestinedělí či době kojení je třeba od tohoto upustit a počkat si na dobu alespoň 3 měsíce po ukončení kojení. Představuje jak fyzickou tak psychickou zátěž a v této době obojí není vhodné.Infekční onemocnění - tetování se nesmí provádět u osob trpících jakoukoliv infekční nemocí - virová hepatitída, AIDS ( z hlediska ochrany vlastního zdraví, ale i zdraví ostatních klientů, je třeba ke každému přistupovat tak jako by byl HIV pozitivní), onemocněním dýchacího traktu, různými virózami ale i banální rýmou.
Alergie - pokud je klient těžkým alergikem, trpící na exémy či nesnášenlivostí různých kovů, které při styku s pokožkou mohou způsobovat potíže, není možné tetování provést z důvodu špatného hojení inkriminovaného místa.Osoby psychicky labilní - tetování je částečně bolestivou záležitostí a je třeba zvážit, zvláště u osob citlivých na bolest, míru rizika. Dále osoby s jakoukoliv psychickou zátěží, či onemocněním, by si měli zákrok dobře rozmyslet.
Osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek - každý člověk by k tetování měl přistupovat zodpovědně a alkohol či jiné drogy mohou způsobit zvýšenou krvácivost.Dárci krve - pokud jste dobrovolným dárcem krve, je třeba počítat s tím, že 1 rok po tetování (permanentní make-up, piercingu, endoskopii či laparoskopické operaci) je darování krve zakázáno.
Kožní onemocnění - pokud klient trpí jakoukoliv kožní nemocí (psoriáza, plísňové onemocnění aj.) není možné tetování provést. Tetovat je možno pouze pokožku zdravou bez zjevných příznaků jakéhokoliv onemocnění.Děti a nezletilci - tetování je možné až od 18 let, kdy je za sebe člověk právně zodpovědný. Do té doby je nutný souhlas rodičů. Je však lépe počkat do dovršení 18 let z důvodu psychické, fyzické a sociální vyzrálosti.
Keloidní jizvy - pokud má klient sklon k tvorbě keloidních jizev je lepší tetování neprovádět, protože výsledný efekt by nemusel být optimální.Nemoci krve - klienti s poruchami srážlivosti krve, či jinými nemocemi krve nemohou tetování podstoupit