Souhlasím s tím, aby si můj nezletilý/á syn/dcera .....................................................


narozen/a dne .................................... nechal/a aplikovat trvalé tetování v našem studiu Studio-Vizáž

 

Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že můj syn/dcera netrpí žádnými zdravotními obtížemi, které by mohly negativně ovlivnit aplikaci či proces hojení tetování (epilepsie, cukrovka, porucha imunity či srážlivosti krve, alergie, nízký tlak). Pokud zde nějaké obtíže či nemoci jsou, informuji o nich tatéra. Uvědomuji si, že v opačném případě hrozí možnost zdravotních komplikací.

 

Vypište případné zdravotní obtíže:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Zavazuji se, že budu dbát na dodržování zásad péče o tetování a že pokud i přes jejich dodržení dojde k jakýmkoli zdravotním potížím, které by mohly být přímým důsledkem aplikace tetování, budu neprodleně telefonicky kontaktovat studio

 

Místo tetování ..................................................... (rameno, záda apod.)

 

Motiv tetování ..................................................... (barevný drak, černobílá květina apod.)

 

                                                        V .................................... dne ......................................

 

 Telefon na rodiče/zákonného zástupce .................................................................

 

 Jméno rodiče/zákonného zástupce ........................................................................

 Podpis rodiče/zákonného zástupce ................